El Pla de Rodalies desacredita el Pla de Mobilitat del Vallès impulsat per la Generalitat

El Pla de Rodalies 2020-2030 només inclou una tercera part de les inversions previstes al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, retallant en un 60% la inversió prevista en transport públic.

La Campanya Contra el Quart Cinturó insta el Departament de Territori a no aprovar definitivament un Pla Específic de Mobilitat del Vallès que naixeria descafeïnat

L’aprovació inicial del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) el mes de febrer de 2020 va confirmar els temors que la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) havia vingut alertant des que va començar la seva redacció, fa més de 2 anys: el desenvolupament del Pla no és creïble, no és executable ni té capacitat d’aconseguir els objectius que es persegueixen (vegeu anterior Nota

Aquests darrers mesos el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha estat fent contactes per tal d’avançar la resposta a les al·legacions presentades i tancar el document final amb la intenció d’aprovar-lo definitivament en un context de govern “en funcions” al final del mandat parlamentari. 

Amb la presentació del Pla de rodalies 2020-2030 podem dir que el PEMV ja és paper mullat abans fins i tot de la seva aprovació. El Pla de Rodalies només inclou una tercera part de les actuacions previstes durant el període de vigència del PEMV (2020-2026). Així, no s’inclou la línia Orbital ferroviària – que queda pendent més enllà del 2030 -, el Túnel de Montcada, el desdoblament de la línia R3 la Garriga a Vic ni les estacions de Montmeló Circuit i Baricentro.  (vegeu Taula Annexa)

Això suposa una reducció al voltant dels 1.000M€ en les inversions de rodalies previstes al PEMV per al proper quinquenni, que comporta una retallada del 40% la seva inversió total i en prop d’un 60% de la inversió en transport públic. Si el PEMV inicial assignava un 74% de les inversions a modes sostenibles (infraestructures de transport públic i modes no motoritzats), després de conèixer el nou Pla de Rodalies aquest percentatge es redueix fins al 55%. Per altra banda, amb aquesta modificació, el percentatge del PEMV adreçat a les infraestructures viàries per al transport privat és ja del 28%, quan inicialment era només del 16%.

Tal com ja avançàvem en les al·legacions, aquesta era una de les febleses més importants del PEMV: el 75% de les accions previstes les ha d’executar el govern de l’Estat Espanyol, que no ha ni participat en la seva redacció i que incompleix sistemàticament els seus compromisos; per tant sense cap garantia que assumeixi les accions ni el calendari que marca el PEMV. La presentació del Pla de Rodalies ha posat en clara evidència aquesta feblesa. 

Avui podem dir, però, que els principals dèficits segueixen sense resoldre’s i que podríem qualificar aquest treball com una enorme oportunitat perduda, ara mateix ja un Pla tocat de mort pel descrèdit  que suposa el Pla de Rodalies presentat les darreres setmanes

Des de la Campanya reclamem un Pla de Mobilitat que resolgui amb urgència els problemes reals del Vallès, redreci el greuge que pateix aquest territori respecte al centre de la regió metropolitana i aposti per propostes de mobilitat sostenibles i de ràpida implementació que col·laborin a mitigar l’Emergència climàtica.

 

Campanya Contra el Quart Cinturó

El Vallès, 12 de gener de 2021

Vegeu Nota de premsa en PDF

 Annex: Taula actuacions d’infraestructura en la xarxa de Rodalies incloses en el PEMV respecte a les incloses en la primera fase del Pla de Rodalies 2020-2030*

Codi Actuacions PEMV (2020-2026) Actuacions Pla de Rodalies

(2020-2030)

Inversió
  PEMV  Primera fase 

Pla Rodalies

XIF08 Construcció del túnel de Montcada i Reixac (R4) Prevista en segona fase 2026-2030 185 M€ 0 €
XIF11 Nou tram de la línia orbital ferroviària entre Sabadell i Granollers S’avaluarà i es planificarà durant la vigència del Pla 442,96 M€ 0 €
XIF20 Desdoblament de la línia R3 la Garriga – Vic – S’avançarà la tramitació del projecte per desdoblar el tram entre Centelles i Vic a partir de 2026. 

– El tram la Garriga – Centelles no s’esmenta

277,8 M€ 0 €
XIF04 Desdoblament línia R3 Montcada-la Garriga – Desdoblament Parets – La Garriga:  2020-2025 En execució 

– S’inclou la planificació 3a Via Montcada – Mollet Sant Fost

95 M€ 47’5 M€
XIF06 5 noves estacions de Rodalies – S’incorporen: Sabadell OEST,  Terrassa OEST, Santa Perpètua Mogoda. 

– No s’incorporen: Montmeló Circuit, Baricentro.

70 M€ 42 M€
XIF01 Execució soterrament de l’R2 a Montcada i Reixac Prevista en primera fase 300 M€ 300 M€ 
XIF02’ 3 nous intercanviadors a la línia R8: Hospital General (S1), Volpelleres (S2), Riu Sec (R4) Manca informació i titularitat de les actuacions.  80 M€ ?
Cost total inversions període PEMV 1.450,76 M€ 389,5 M€ 

 

* No s’han inclòs les actuacions no quantificades econòmicament al PEMV

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *